Vaszics fantasy map v1.2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

vaszics-fantasy-map-1-0_4.png

Important!

Here Are all mods what are tested with the map

Fruit package by Vaszics

Important!

English

Vaszics_fantasy_map 1.2 and 1 PACK
Repairs to the program package.
The milk processing signage replacement, the Vegetable and grocery stores file is repaired cannery products in the display.

Map Vaszics Fantasy Fix Pack 1.1
I recommend the program to the attention of pimps.
In addition to some small improvements, the majority of the fixes apply to milk processors, as well as small MAGIRUS truck.
I apologize for the errors. I continue to try to improve the meglvó errors.
Good game.
Vaszics fantasy map
instructions
The maps 4x in the second row I made. Basically flat terrain, which primarily relates to the fields. 13 field in the which is the number of the grass field. You can continue to produce the grass.
As usual, the field is 1,3,4   1 euro, and the rest can be purchased at a much higher fee.
The game system:
Basic Game.
In this case, the proposed production plants can be placed not installed. Only the base game supplied modalities for installing the MOD subdirectory. The designated areas are free, after which you might buy the plants.
Advanced (recommended) game
Install modes can be placed (placed separately on the website) MODPACK-1 package on the side of the base game.
Then go all operations of production.
I suggest ways it can be placed (placed separately on the website) in the MODPACK-2 package. This package includes a complete range of production and sales necessary equipment, expanded, modified form. The proposed modalities fully cover the modalities for the game, which of course does not exclude the other, using different equipment.
I tried the animated map, lifelike do. More trains, ships, aircraft flying.
There is also a separate Metro and Skytrain.
On the map, several bridges and a tunnel underwater.
On the map the major information table are shown separately.
Short review:
Plants:
Wheat, barley, rape, maize, potatoes, sugar beet, rye, oats, clover, alfalfa, sunflower

Animals:
Cows, sheep, chicken, pork, beef, fattening cattle, fattened lamb, hízójuh, fattened fowl
Industrial Production
Durable milk, cottage cheese, yogurt, cheese
Industrial wood, wood chips
Bale of cotton sheep pallets, pallet eggs, egg production more automated sales
Milk production sales and processing
Light and dark beer
Sweet corn, canned mixed vegetables, ratatouille
Canned apricots, canned orange, canned plum
Cherry liqueur, vodka, cognac
Olive oil, olives canned
Bread, wheat, barley bread, corn bread, wheat flour, barley flour, maize flour
Sugar, salt, hops
Yogurt Apples, pears yogurt, strawberry yogurt
Cucumbers, tomatoes, peppers, onions, apricots, oranges, plums, cherries, grapes, olives, apples, strawberries, pears
In short, all I have to say.
Have fun with the game.
Any errors, omissions apologize in advance for.
If necessary: [email protected]

Important!

Deutsch

Vaszics_fantasy_map 1,2 und 1 PACK
Reparaturen an dem Programmpaket.
Die Milchverarbeitung Beschilderung Ersatz wird das Gemüse und Lebensmittelgeschäfte Datei Konservenfabrik Produkte in der Anzeige behoben.

Karte Vaszics Fantasie Fix Pack 1.1
Ich empfehle das Programm, um die Aufmerksamkeit der Zuhälter.
Neben einigen kleinen Verbesserungen, die Mehrheit der Korrekturen gelten für Milchverarbeiter, sowie kleine MAGIRUS LKW.
Ich entschuldige mich für die Fehler. Ich weiterhin versuchen, die meglvó Fehler zu verbessern.
Genießen Sie das Spiel.
Vaszics Fantasie Karte
Gebrauchsanleitung
Die Karten 4x in der zweiten Reihe die ich machte. Grundsätzlich flaches Gelände, die in erster Linie bezieht sich auf den Feldern. 13 Feld in der dem ist die Anzahl der Wiese. Sie können weiterhin das Gras zu produzieren.
Wie üblich, ist das Feld 1,3,4   1 €, und der Rest kann mit einer viel höheren Gebühr erworben werden.
Das Spielsystem:
Basisspiel.
In diesem Fall können die vorgeschlagenen Produktionsanlagen nicht installiert platziert werden. Nur das Grundspiel gelieferten Modalitäten für die Installation des MOD-Unterverzeichnis. Die ausgewiesenen Gebieten sind frei, nach denen Sie vielleicht die Pflanzen zu kaufen.
Erweiterte (empfohlen) Spiel
Install-Modi finden Sie auf der Seite der Basis-Spiel platziert werden (separat auf der Website platziert) Modpack-1 Paket.
Dann gehen alle Operationen der Produktion.
Ich schlage vor, Weisen sie platziert werden können (separat auf der Website platziert) im Modpack-2-Paket. Dieses Paket enthält eine komplette Palette von Produktion und Vertrieb notwendige Ausrüstung, erweiterte, modifizierte Form. Die vorgeschlagenen Modalitäten vollständig zu decken, die Modalitäten für das Spiel, was natürlich nicht ausschließt, die andere, mit unterschiedlicher Ausrüstung.
Ich habe versucht, das animierte Karte, tun lebensecht. Mehr Züge, Schiffe, Flugzeuge fliegen.
Es gibt auch einen separaten U-Bahn und Skytrain.
Auf der Karte, mehrere Brücken und einem Tunnel unter Wasser.
Auf der Karte die Hauptinformationstabelle werden separat ausgewiesen.

Kurztest:
Pflanzen:
Weizen, Gerste, Raps, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Roggen, Hafer, Klee, Luzerne, Sonnenblume

Tiere:
Kühe, Schafe, Huhn, Schwein, Rind, Mastrinder, Mastlammfleisch, hízójuh, gemästet Geflügel
Industrielle Produktion
Haltbare Milch, Quark, Joghurt, Käse
Industrieholz, Hackschnitzel
Ballen Baumwolle Schafe Paletten, Eier, Ei-Produktion stärker automatisiert Vertriebs
Milchproduktion Verkauf und Verarbeitung
Helles und dunkles Bier
Zuckermais, Konserven gemischtes Gemüse, Ratatouille
Eingemachte Aprikosen, in Dosen orange, eingemachte Pflaumen
Kirschlikör, Wodka, Cognac
Olivenöl, Konserven Oliven
Das Weizenbrot, Gerstenbrot, Maisbrot, Weizenmehl, Gerstenmehl, Maismehl
Zucker, Salz, Hopfen
Yogurt Äpfel, Birnen Joghurt, Erdbeer-Joghurt
Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Aprikosen, Orangen, Pflaumen, Kirschen, Trauben, Oliven, Äpfel, Erdbeeren, Birnen
Kurz gesagt, alles, was ich zu sagen habe.
Viel Spaß mit dem Spiel.
Alle Fehler, entschuldige Unterlassungen im Voraus für.
Falls erforderlich: [email protected]

Important!

Magyar

Vaszics_fantasy_map1.2 és PACK1
Javítások a programcsomagban.
A tejfeldolgozóban feliratok pótlása, a Vegetable and grocery stores fájlban pedig a konzervgyár termékeinek megjelenítését javítottam.

Vaszics Fantasy Map javító csomag 1.1
Ajánlom figyelmébe a programot futtatóknak.
Néhány apró javításon kívül, a javítások nagyobb része a tejfeldolgozóra vonatkozik, valamint a MAGIRUS kistehergépkocsira.
A hibákért elnézést kérek. Továbbra is próbálom a meglvó hibákat javítani.
Jó játékot.
Vaszics
Vaszics fantázia térkép
használati utasítás
A 4x térkép a második a sorban amit készítettem. Alapvetően sík terep, ami elsősorban a mezőkre vonatkozik. 13 mező található, amiből az egyes számú a fű mező. Itt lehet folyamatosan termelni a füvet.
A szokásokhoz híven az 1,3,4 mező 1 euro, a többit jóval magasabb összegért lehet megvásárolni.
A játék rendszere:
Alapjáték.
Ebben az esetben a javasolt elhelyezhető termelő üzemeket nem telepítjük. Csak az alapjátékhoz mellékelt módozatokat telepítjük a MOD alkönyvtárba. A kijelölt területek szabadon maradnak, ahova később meglehet vásárolni az üzemeket.
Bővített ( javasolt ) játék
Az alapjáték mellé telepítjük a MODPACK-1 csomagban (a weboldalon külön elhelyezve) lévő elhelyezhető módokat.
Ekkor teljes üzemben mehet a termelés.
Javaslom a MODPACK-2 csomagban (a weboldalon külön elhelyezve) lévő elhelyezhető módokat is. Ez a csomag tartalmazza a termeléshez és értékesítéshez szükséges berendezések teljes skáláját, kibővített, átalakított formában.
A javasolt módozatok teljesen lefedik a játékhoz szükséges módozatokat, ami persze nem zárja ki más, ettől eltérő berendezések használatát.
Próbáltam a térképet mozgalmassá, életszerűvé tenni. Több vonat, hajó, repülő közlekedik.
Van külön METRO és magasvasút is.
A térképen több híd és egy víz alatti aluljáró is.
A térképen a főbb információk külön táblával jelölve vannak.

Rövid áttekintés:
Növények:
Búza, árpa, repce, kukorica, burgonya, cukorrépa, rozs, zab, lóhere, lucerna, napraforgó
Állatok:
Tehén, juh, csirke, disznó, marha, hízó marha, hízott bárány, hízójuh, hízott tyúk
Ipari termelés
Tartós tej, túró, joghurt, sajt
Ipari faáru, faforgács
Raklapos juh bálagyapot, raklapos tojás, egyéb tojás termelés automatizált eladással
Tejtermelés eladással, és feldolgozással
Világos és barna sör
Csemege kukorica, vegyes zöldség konzerv, lecsó
Sárgabarack konzerv, narancs konzerv, szilva konzerv
Cseresznyelikőr, vodka, konyak
Oliva olaj, olajbogyó konzerv
Búzakenyér, árpakenyér, kukorica kenyér, búzaliszt, árpaliszt, kukoricaliszt
Cukor, só, komló
Almajoghurt, körte joghurt, eperjoghurt
Uborka, paradicsom, paprika, hagyma , sárgabarack, narancs, szilva, cseresznye, szőlő, olajbogyó, alma, eper, körte

Röviden ennyit szerettem volna mondani.


Uploaded By :
Farming mods

you liked this mod !!! Send Some Tips to modder respect his hard work

Author: Vaszics

You may also like
    Eifel Erland Map v1.0MAP OF BRAZIL V1.0Moorbarns FarmParadise v2.0

1 comment

  1. maczaapupeter

    Basszus ha ez mind menni fog gratulálok!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close