BOLUSOWO V7.1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

bolusowo-v7-1_1

–[EN]–
I present to you the best Polish map to Farming Simulator 2015. Work on the map lasted very long but succeeded to achieve the desired result.

Features map:
? What has been improved:
– The map was slimmed down and optimized (go on slower computers)
– It was repaired drying (You have to deliver  fuel,  grain (wheat and barley) and straw bales)
– The mud remains on the field after plowing / cultivation,
– Added crops: oats, rye, alfalfa (can not see the HUD but in the order they are placed On list )
– In the chicken coop convert straw to manure,
– And much, much more!

And has:
– File i3d 4.5 mb
– 3 multi-purpose farm,
– Shop, point of Sales,  a sawmill,
– 30 fields and 4 meadows,
– Average field,
– Breeding cows
– Manure pulled out of the barn,
– New skin chaff, lime and crop
– Realistic mud,
– Drying the grain,
– Varied terrain and fields,

NO CHANGE LINK !!!
NO EDITION !!!
DISSEMINATING THE NEXT ALLOW THE ORIGINAL POST !!!

–[PL]–
Przedstawiam wam najlepsz? Polsk? map? do Farming Simulator 2015. Prace nad map? trwa?y bardzo d?ugo ale uda?o si? uzyska? zamierzony efekt. Mapa posiada:
? Co zosta?o poprawione:
– Mapa zosta?a odchudzona i zoptymalizowana (pójdzie na s?abszych komputerach),
– Zosta?a naprawiona suszarnia (nale?y nala? paliwo, zasypywa? zbo?em ( pszenica i j?czmie?) oraz spali? bele s?omy),
– B?oto pozostaje na polu po zaoraniu/kultywowaniu,
– Dodatkowe uprawy: owies, ?yto, lucerna (nie wida? HUD ale w takiej kolejno?ci s? ustawione w siewniku),
– W kurniku s? kury i mo?liwo?? zamiany s?omy na obornik,
– Oraz o wiele, wiele wi?cej !

Posiada równie?:
– Plik i3d 4,5 mb,
– 3 wielofunkcyjne gospodarstwa,
– Sklep, skup oraz tartak,
– 30 pól i 4 ??ki,
– ?rednie pola,
– Hodowla krów,
– Obornik wyci?gany z obory oraz kurnika w zamian za s?om?,
– Nowy skin sieczki, wapna oraz upraw,
– Realistyczne b?oto,
– Suszarnia do zbo?a,
– Karmienie i ?cielenie,
– Urozmaicone ukszta?towanie terenu oraz pól,

ZAKAZ ZMIANY LINKU !!!
ZAKAZ EDYCJI !!!
ROZPOWSZECHNIAJ?C DALEJ, POZOSTAW ORYGINALNY POST!!!
Uploaded By :
Farming mods

you liked this mod !!! Send Some Tips to modder respect his hard work

Author:  Principal Authors: MafiaSolec & Vnsfdg2

You may also like
    Bolusowo Map v7.5Zory Polish Map v1 FS2015LUBELSKA KRAINA 2016 V1.0Sudhemmern v1.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close